Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Josef Horák získal Cenu za nejlepší posterovou prezentaci, udělenou odborným časopisem American Journal of Physiology - Cell Physiology

Publikováno 19. 05. 2022

MUDr. Josef Horák působí na Oddělení molekulární biologie nádorů, kde se věnuje výzkumu rakoviny tlustého střeva a slinivky. Ocenění převzal na nedávné konferenci Genetická toxikologie a prevence rakoviny v Telči.
 
Nádory tlustého střeva a konečníku (CRC) jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění. Zatímco v časné fázi onemocnění stačí pouze chirurgické vyjmutí nádoru, v pozdních stádiích léčba spoléhá na systémovou terapii. Nádorové buňky mají schopnost se adaptovat na extrémní podmínky a vytvořit si protektivní mechanismy proti chemoterapii. Chemorezistence je jedním z hlavních limitujících faktorů v terapii CRC. Cílem práce bylo popsat transkripční profily jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a hlavní zdroje deregulace exprese na deseti párových pacientských vzorcích a popsat potencionální nové cíle v léčbě metastatického CRC.
 
V rámci výzkumu naši vědci odhalili více než 6000 změněných genů v metastáze vůči nenádorové střevní sliznici. Jako nejsilnější zdroj deregulace se jevila variabilita počtu kopií (copy number variants) a dále metylace DNA, vlastní somatické mutace byly pouze malým zdrojem deregulací.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230