Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Jsme hrdým držitelem evropské certifikace kvality personálních procesů HR Award

Publikováno 14. 9. 2021

HR Excellence in Research (zkr. HR Award) je prestižní ocenění, které uděluje Evropská komise za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí.

V prosinci 2019 jsme se rozhodli přihlásit se k principům, obsaženým v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jedná se o soubor obecných zásad a požadavků, které upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatele. Vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli mají přispívat k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta také podporuje všechny formy mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje. Pro akademické a výzkumné pracovníky přináší organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, jednotné etické principy, otevřenost a transparentnost výběrových řízení a kvalitu pracovního prostředí.

Dne 6. září 2021 se Evropská komise rozhodla udělit ocenění HR Award také našemu ústavu , díky čemuž jsme postoupili do implementační fáze projektu, během níž budou postupně realizovány kroky Akčního plánu směřující k naplnění stanovených cílů.

Projekt byl oficiálně zahájen 1. ledna 2020 a potrvá do konce června 2023, kdy bude dokončena implementační fáze projektu.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230