Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Kristýna Kárová získala grant od International Foundation for Research in Paraplegia

Publikováno 27. 5. 2022

Výzkumný projekt Mgr. Kristýny Kárové, Ph.D. uspěl v grantové soutěži Mezinárodní nadace pro výzkum paraplegie (International Foundation for Research in Paraplegia) se sídlem ve Švýcarsku.  Tato nadace podporuje základní a klinický výzkum regenerace a obnovy funkcí centrálního nervového systému v souvislosti s poraněním míchy.  

Kristýna působí na Oddělení regenerace nervové tkáně, kde se věnuje výzkumu podpůrných mechanismů regenerace axonů, např. stimulací příslušných signálních drah pomocí genové terapie. Díky grantu může se svým týmem využít nejmodernější vybavení k vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti tohoto přístupu, jakož i funkční obnovy na zvířecím (potkaním) modelu poranění míchy. Tento technologicky náročný výzkum bude zahrnovat identifikaci transkriptomické krajiny (související s regenerací axonů) pomocí sekvenování RNA. Cílem výzkumu je nalezení nových uzlů kontroly při opětovném růstu axonů a jejich správném znovuzapojení. Část práce bude věnována také modulaci genové terapie. 

Vědci očekávají, že výsledky výzkumu pomohou objevit potenciálně nové terapeutické možnosti využitelné v humánní medicíně a současně zlepšit dosavadní strategie genové terapie. 

 

Více informací o nadaci najdete na webu:  www.irp.ch/en/foundation

        

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230