Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Konference LIVe 2022 - Lung In Vitro Event for Innovative and Predictive Models

Publikováno 05. 07. 2022

Ve dnech 13. - 14. 6. 2022 se ve francouzském Nice uskutečnila dvoudenní mezinárodní konference LIVe2022.
 
Cílem konference bylo společné setkání vědců a expertů specializujících se na in vitro studie modelů respiračního ústrojí, v rámci kterého prezentovali své nejnovější výzkumné projekty. Na konferenci tak vystoupili špičkoví zahraniční vědci, kliničtí lékaři a dále zástupci farmaceutických, biotechnologických, tabákových a dalších komerčních společností.
 
ÚEM AV ČR reprezentovala doktorandka Mgr. Tereza Červená z Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie. V rámci posterové sekce prezentovala výsledky společného výzkumného projektu ÚEM AV ČR, ČVUT, ČZU a nizozemské biotechnologické společnosti VSParticle, v rámci kterého vědci zkoumali nové možnosti výzkumu toxicity nanočástic metodou in vitro expozice ALI (real-time air-liquid exposure). O výzkumu jsme Vás informovali zde.
 
Co jsme zjistili?
 
  • Podařilo se nám exponovat buněčnou ko-kulturu lidských plicních buněk A549 a imunitních buněk (makrofágů) odvozených od buněčné linie THP-1. Buněčné ko-kultury jsou lepší oproti běžným monokulturám, dosahují objektivnějších výsledků a jsou schopny vzájemné interakce stejně jako v živém (lidském) organismu.
  • Exponovali jsme buňky v systému air-liquid; ten napodobuje expozici plicní tkáně.
  • Pomocí generátoru částic od firmy VSParticle jsme vyprodukovali čisté nanočástice výbojem elektrického oblouku mezi elektrodami (Cu, Au, Fe a C elektrody). Buňky jsme exponovali po dobu jedné hodiny a po 24h jsme buňky analyzovali.
  • Analýzy ukázaly proměnlivé ztráty částic v závislosti na jejich typu (materiálu elektrody), velikosti a koncentraci.
  • V našem systému po zvlhčení vzorku byly vypočítány ztráty 44.51 ± 7.89% pro zlaté nanočástice, 68.05 ± 1.42% pro měděné částice a 36.69 ±9.96% pro železné částice. Nejméně bylo zjištěno pro uhlíkové částice (28.58±5.81%).
  • Poškození buněk ve formě cytotoxicity bylo nízké, proto je možné tento systém využít pro simulaci chronické expozice nízkým koncentracím nanočástic.
  • Další buněčné parametry budou analyzovány s odstupem času s cílem určit případné poškození jejich metabolismu.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230