Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci ÚEM AV ČR představili nejnovější výsledky výzkumů na konferenci Neuroscience 2022 v americkém San Diegu

Publikováno 24. 11. 2022

Více než 23 000 neurovědců se minulý týden sešlo v americkém San Diegu na konferenci Neuroscience 2022, kterou pořádá mezinárodní Společnost pro neurovědy (Society for Neuroscience), aby se seznámili s nejnovějšími objevy v oboru neurověd.
 
Pochopitelně, ani naši vědci zde nemohli chybět.V rámci posterové sekce zde prezentovali své výzkumné projekty doktorandi, postdoci a vědci z Oddělení regenerace nervové tkáně a Oddělení neurofyziologie sluchu, jmenovitě:
 
  • doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. - The role of brain chondroitin 4 sulfates (C4S) in aging
  • MUDr. Lucia Machová Urdziková, Ph.D. - AAV-mediated gene therapy for sensory regeneration after spinal cord injury
  • Mgr. Kristýna Kárová, Ph.D . - PI3Kδ gene therapy in spinal cord injury leads to axon regrowth and function restoration
  • Mgr. Kateřina Štěpánková - Orally administrated 4-methylumbelliferone promotes anatomical plasticity and functional recovery in the chronic stage of spinal cord injury
  • Mgr. Jana Svobodová Burianová, Ph.D. - Age-related changes in the neuronal morphology in the inferior colliculus, medial geniculate body and auditory cortex of rats
  • MUDr. Oliver Profant, Ph.D. - Effects of tinnitus and presbycusis on functional involvement of the left and right auditory cortex
  • doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D. - Neuronal responses to tonal stimuli and ultrasonic vocalizations in the inferior colliculus of CBA mice
  • Mgr. Kateryna Pysanenko, Ph.D. - Sensorineural hearing loss in mice with deleted GABAB receptor-associated KCTD12 proteins
Děkujeme našim vědcům za velmi úspěšnou prezentaci našich výzkumů, při které se podařilo navázat kontakt s řadou zahraničních odborníků z prestižních vědeckých institucí.
grey-beige-aesthetic-minimal-inspiration-photo-collage

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230