Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Nový jednotný vizuální styl ÚEM AV ČR

Publikováno 26. 04. 2021

Rádi bychom Vám představili nový vizuální styl ÚEM AV ČR.  Cílem jednotného vizuálu je posílit „image“ ústavu, zkvalitnit prezentaci směrem k odborné i laické veřejnosti, usnadnit identifikaci v rámci akademického prostředí a posílit zájem veřejnosti o výzkumnou činnost našeho ústavu.

Moderní, abstraktní motiv symbolizuje různé směry výzkumu, vychází z tmavomodré barvy, která dominuje v našem současném logu. Když už hovoříme o logu, i to prošlo menší obměnou. V logu jsme použili dvě barvy, obrysovou (bílou) a výplňovou (modrou) s tím, že výplňová barva reflektuje barevné schéma nového vizuálu a přechází rovněž do textové části loga (tzn. názvu ústavu). Respektovali jsme zavedenou značku instituce, aktualizované logo by mělo působit čistým a jednoduchým designem.

S novým vizuálem se v prvotní fázi setkáte zejména v rámci online prostředí, tzn. na sociálních sítích ÚEM. Časem se můžete těšit také na nové webové stránky, na kterých momentálně pracujeme. Postupně bude motiv aplikován i do dalších oblastí a dojde ke změně tzv. Corporate Identity, která bude zahrnovat aktualizaci oficiálních materiálů ÚEM, vč. propagačních předmětů.

 

Věříme, že se Vám bude náš nový vizuální styl líbit. :)

 

ci

 

ci-online

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230