Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na obhajobu disertační práce MUDr. Pavla Vodičky, CSc.

Publikováno 07. 09. 2022

Zveme Vás na obhajobu disertace MUDr. Pavla Vodičky, CSc., která se koná ve středu 14. září 2022 od 13:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČRObhajoba disertace je veřejná. 

Na základě úspěšné obhajoby podá předseda komise návrh na udělení vědeckého titulu „doktor věd" (lat. doctor scientiarum - DSc.) akademickému Grémiu. O udělení titulu rozhoduje Vědecká rada AV ČR.

Vědecký titul DSc. byl zřízen usnesením XXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. 12. 2002 a „vyjadřuje zvláště vysokou vědeckou kvalifikaci prokázanou vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost“.

Více informací najdete na webu AV ČR: https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecky-titul-dsc./

 

Rádi bychom tímto popřáli dr. Pavlu Vodičkovi hodně štěstí a úspěchů v rámci jeho obhajoby. Případné udělení tohoto významného vědeckého titulu bude zaslouženou odměnou za jeho dlouholetou a mimořádnou vědeckou práci v oblasti výzkumu rakoviny.   

 

Název teze:

Genetic, molecular and environmental factors involved in the risk of colorectal malignancies, their prognosis and therapy response

Oponenti:

  • RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. / Masarykův onkologický ústav, Brno
  • prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. / 1. lékařská fakulta UK, Praha
  • prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. / Lékařská fakulta MU, Brno

 

Ke stažení -  Teze disertační práce

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230