Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na online seminář ÚEM AV ČR - Jaderná lamina, klíč k embryonálnímu vývoji

Publikováno 02. 02. 2022

Rádi bychom Vás pozvali na čtvrteční online seminář ÚEM AV ČR, který se bude věnovat tématu „Jaderná lamina - klíč k embryonálnímu vývoji“.
 
3. února 2022 / 14:00 / MS Teams
 
Přednáší:
Jasper Chrysolite Paul, MSc. / Oddělení plasticity buněčného jádra
 

Anotace: 
Jaderná lamina je hustá fibrilární síť uvnitř jádra eukaryotních buněk a součást jaderného obalu. Skládá se ze speciálních intermediárních filament, jaderných laminů a proteinů spojených s vnitřní jadernou membránou. Kromě toho, že poskytuje jádru mechanickou oporu, může také regulovat důležité buněčné děje jako je replikace DNA a buněčné dělení. Kromě toho se podílí i na organizaci chromatinu a ukotvuje komplexy jaderných pórů v jaderném obalu.  

Laminy jsou studovány již desítky let kvůli jejich vlivu na rozvoj různých onemocnění. V odborné literatuře můžeme nalézt mnoho protichůdných výsledků týkajících se jejich funkce. Jejich role v raném vývoji savců je tedy značně kontroverzní. Stabilita maternálních laminů a přítomnost maternální mRNA ztěžují zkoumání funkčních aspektů těchto proteinů během rané embryogeneze. V rámci semináře budeme hovořit o našem přístupu k objasnění role jaderných laminů v časných embryích.   

 

Odkaz na seminář:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMwODQ2ZGEtZjcwNC00ZDdlLThhYWItOWIyZThkYWI3MDdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d7470ab-bc1f-479b-b931-a6659ae3ac66%22%2c%22Oid%22%3a%22bb4051ec-ed6c-4dcf-b52d-a02b05e6472d%22%7d

 

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka ke stažení

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230