Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na online seminář ÚEM AV ČR - The role of GABA-B receptors in the pathogenesis of tinnitus

Publikováno 31. 05. 2021

Rádi bychom Vás pozvali na čtvrteční online seminář ÚEM AV ČR, který bude věnován tématu The role of GABA-B receptors in the pathogenesis of tinnitus.

Mgr. Adolf Melichar / Oddělení neurofyziologie sluchu

Anotace: 
Tinnitus patří mezi závažné audiologické poruchy, ovlivňující kvalitu života stárnoucí společnosti. Neurální koreláty tinnitu zahrnují sníženou inhibiční signalizaci v dorzálním kochleárním jádře (DCN), které představuje první centrální sluchovou strukturu. GABA-B receptory jsou s G-proteinem spojené receptory pro y-aminomáselnou kyselinu (GABA), hlavní inhibiční mediátor v centrálním nervovém systému. Tyto receptory regulují excitabilitu excitačních a inhibičních neuronů a jsou nezbytné pro stabilitu neuronálních mikrookruhů. V této prezentaci demonstrujeme změněnou distribuci a funkci GABA-B receptorů v DCN dvou různých zvířecích modelů chronického tinnitu. Naše výsledky naznačují, že GABA-B se podílí na maladaptivních procesech vyvolaných senzorineurální ztrátou sluchu a může pomoci identifikovat možné terapeutické cíle pro léčbu tinnitu.  

 

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka ke stažení

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230