Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR - The effect of air pollution on oxidative stress markers in newborns

Publikováno 07. 10. 2021

Rádi bychom Vás pozvali na čtvrteční online seminář ÚEM AV ČR, který bude věnován tématu The effect of air pollution on oxidative stress markers in newborns.

RNDr. Antonín Ambrož, Ph.D. / Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie.

Anotace: 

Většina lidské populace je v každodenním životě vystavena toxickým látkám antropogenního původu. Tyto látky jsou rovněž přítomné v ovzduší a jejich účinky představují dlouhodobou zátěž pro lidské zdraví. V současnosti jsou intenzivně studovány prachové částice PM2.5 společně s polyaromáty (PAU), které jsou na ně navázány, jako např. benzo[a]pyren (B[a]P). PM2.5 primárně pronikají do organismu dýchacími cestami a v porovnání s většími částicemi představují zvýšené zdravotní riziko. PAU se mohou projevovat genotoxickými, mutagenními, karcinogenními, embryotoxickými a dalšími nežádoucími účinky. Jedním ze společných jmenovatelů těchto účinků je oxidační stres. Oxidační poškození vyvolané ROS může ovlivňovat buněčné makromolekuly. PAU mají schopnost procházet placentou a znečištěné ovzduší tak může ovlivnit i vyvíjející se plod. Cílem studie bylo analyzovat vliv znečištěného ovzduší na biomarkery [oxidačního poškození DNA (8-oxodG), a lipidů (15-F2t-IsoP)] u matek/novorozenců ze dvou lokalit lišících se úrovní znečištění ovzduší. Výsledky naznačují, že PM2.5 a B[a]P mají vliv na oxidační poškození u novorozenců ve více znečištěné oblasti.  

GAČR 301-13-13458S   

Pozvánka ke stažení

 

Těšíme se na Vaši účast!

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230