Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na webinář o projektu HAIE

Publikováno 08. 04. 2021

 

Rádi bychom Vás pozvali na webinář Komise pro životní prostředí AV ČR, v rámci kterého budou prezentovány výsledky projektu HAIE - Healthy Aging in Industrial Environment neboli „Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí“.

Do projektu jsou zapojena 4 výzkumná a vývojová centra, která řeší 4 výzkumné programy. Mezi zmíněná centra patří také Ústav experimentální medicíny AV ČR

V rámci Programu 2, Molekulárně-epidemiologické studie, hodnotíme vliv znečištěného ovzduší na genom u novorozenců, matek, strážníků a běžců.

Náš výzkum zahrnuje:

  • studium metylace DNA a exprese vybraných genů,
  • studium peroxidace lipidů, tvorby DNA aduktů, oxidačního poškození DNA,
  • studium expozice perzistentním kontaminantům a koncentrací metabolitů PAU,
  • studium lipidomu, antioxidační aktivity a markerů imunity,
  • studium nemocnosti dětí do věku 2 let,
  • studium vztahu biomarkerů genetického poškození a oxidačního poškození k poškození spermií v průmyslové a kontrolní lokalitě,
  • studium vlivu zátěže běžců v průmyslové a kontrolní lokalitě na tvorbu miRNA a na oxidační poškození.

Bližší informace se dozvíte v rámci webináře, ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 10:30. 

https://cesnet.zoom.us/j/95800820725?pwd=NVBRM1MvZmtmUG1NUkZHVEFEY1NMUT09

 

Těšíme se na Vaši účast

 

Webové stránky projektu

 

haie

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230