Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Smuteční oznámení o úmrtí MUDr. Radima Šráma, DrSc.

Publikováno 30. 11. 2022

S lítostí Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý spolupracovník a vynikající vědec MUDr. Radim Šrám, DrSc. 

Český molekulární epidemiolog a genetik řadu let zkoumal zdravotní rizika života ve znečištěných oblastech a nebál se na alarmující výsledky upozorňovat. Založil a koordinoval vědecký projekt Program Teplice, který sledoval dopady znečištěného životního prostředí na zdraví obyvatel v pánevních oblastech a v Praze. Prokázal např., že v Teplicích (kde celý projekt odstartoval) je střední délka života výrazně kratší než jinde a násobně častěji zde lidé trpí onemocněními dýchacích cest. Od roku 2008 Radim Šrám vedl také rozsáhlý výzkum znečištění ovzduší na Ostravsku, který se soustředil zejména na děti a na genotoxicitu látek v ovzduší. Jako hlavní řešitel též inicioval rozsáhlý projekt Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí (projekt HAIE), který stále pokračuje.  

„Smůla s našimi výsledky je v tom, že když zjistíme něco zajímavého, obvykle tím nikoho nepotěšíme,“ řekl Radim Šrám, když mu Akademie věd ČR udělovala v srpnu 2019 nejvyšší akademickou medaili De scientia et humanitate optime meritis. Kromě této medaile byl Radim Šrám nositelem řady dalších ocenění, včetně ceny Česká hlava (2008).  

Doktor Šrám byl celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti vlivu znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. Jako expert působil ve Světové zdravotnické organizaci, kde pomáhal připravovat materiály o vlivu znečištěného ovzduší na genetický kód dětí.  

V Akademii věd ČR působil v Ústavu experimentální medicíny a jako předseda Komise pro životní prostředí AV ČR. Ve své práci využíval metody genetické toxikologie a molekulární epidemiologie, přičemž zjistil, že znečištěný vzduch vede k řadě respiračních a nádorových onemocnění a že existují podstatné rozdíly mezi nemocností dětí v méně a více znečištěných oblastech ČR.   

Věnujte s námi doktoru Šrámovi tichou vzpomínku na dlouholetou spolupráci i vědecký odkaz, který zde zanechal.  Čest jeho památce.

S úctou kolektiv zaměstnanců ÚEM AV ČR

 

sram-oceneni

 

Foto: AV ČR

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230