Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚEM AV ČR hostil první mezinárodní vědecký workshop Astrotech

Publikováno 12. 10. 2021

Ve dnech 5. - 8. 10. 2021 proběhl na půdě ÚEM AV ČR první mezinárodní vědecký workshop Astrotech zaměřený na výzkum gliových buněk.

Astrotech je projekt evropské inovativní vzdělávací sítě Marie Skłodowska - Curie, zaměřený na vývoj nového oboru nazvaného „Glial Engineering“ (v překl. Gliové inženýrství). Cílem projektu je vyvinout inovativní technologie ke studiu chování některých gliových buněk v rámci kognitivních funkcí a při různých onemocněních mozku. Do projektu je zapojeno celkem 25 veřejných výzkumných institucí, univerzit a dalších partnerů z 9 evropských zemí a ze zemí mimo společenství EU. ÚEM AV ČR je jediným příjemcem grantu z České republiky.

Čtyřdenní workshop byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. První den workshopu byl věnován odborným sdělením. Úvodního slova se ujala ředitelka ÚEM AV ČR Miroslava Anděrová spolu s koordinátory projektu Valentinou Benfenati a Lucem Maiolo z italské Národní rady pro výzkum v Bologni. Mezi řečníky dále vystoupili zahraniční účastníci workshopu z řad Ph.D. studentů, kteří představili své výzkumné projekty a své domovské instituce. V rámci odpoledního programu pak vystoupili vědci z ÚEM AV ČR s přednáškami o výzkumu gliových buněk a používaných laboratorních metodách. Zbývající dny byly věnovány praktickým ukázkám v laboratořích Oddělení buněčné neurofyziologie, neurochemie a neurofyziologie sluchu.

Další workshopy již proběhnou na půdě partnerských institucí, zapojených do tohoto unikátního výzkumného projektu. 

 

www.astrotechproject.eu

 

02-astrotech

 Více fotografií zde.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230