Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚEM AV ČR reprezentovala na mezinárodní konferenci Neurotechnologies doktorandka Mgr. Kristýna Šintáková z Oddělení regenerace nervové tkáně

Publikováno 13. 10. 2022

Koncem září proběhla v belgické Lovani (Leuven) mezinárodní vědecká konference Neurotechnologies, kterou tradičně organizuje Cell Press, vydavatel prestižních vědeckých časopisů. Konference byla zaměřena na nové technologie propojující oblast neurobiologie a biomedicínského inženýrství. Tyto špičkové „neurotechnologie“ jsou nezbytné pro pochopení základních otázek ve výzkumu neurověd.

Na konferenci vystoupila řada významných hostů, např. Jocelyne Bloch (Lausanne University Hospital), Kobi Koffler (University of California San Diego), Sergiu Pasca (Stanford University), Nadine Gogolla (Max Planck Institute of Psychiatry), Cynthia Chestek (University of Michigan), Grégoire Courtine (Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne) a mnoho dalších.

ÚEM AV ČR reprezentovala naše doktorandka Mgr. Kristýna Šintáková z Oddělení regenerace nervové tkáně (detašovaného pracoviště v centru BIOCEV), která v rámci posterové sekce prezentovala výzkumný projekt „Small extracellular vesicles derived from neural stem cells have an antiapoptotic effect on spinal cord injury in vitro“. Projekt se zabývá výzkumem CNS po poranění mozku a míchy.

Poranění míchy (SCI) je devastující stav s komplikovanou patologií a celoživotními následky. Navzdory nedávným pokrokům stále neexistuje účinná léčba. Mezi slibné terapeutické přístupy patří použití nervových kmenových buněk (NSC), u nichž byly prokázány neuroprotektivní a imunomodulační účinky při SCI. Přesný mechanismus jejich účinku však dosud nebyl uspokojivě vysvětlen. Na základě publikovaných prací a předchozího výzkumu se autoři studie domnívají, že pozitivní účinek je zprostředkován malými extracelulárními vezikuly (sEV) pocházejícími z NSC (NSC-sEV), a to především molekulami miRNA obsaženými v těchto vezikulech. Aby tuto hypotézu potvrdili, hodnotili antiapoptotický účinek NSC-sEV na modelu SCI in vitro.

news-22-10-13b

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230