Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V časopise Foods (IF 5,56) zveřejnili novou studii vědců z oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie

Publikováno 06. 01. 2023

Vědecký výzkum shromažďuje stále nové důkazy o vlivu vyvážené a zdravé stravy v těhotenství na růst a vývoj dítěte. Jednu takovou studii provedli také naši vědci z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky a Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie.

Výsledky studie s názvem „Maternal Diet Quality and the Health Status of Newborns“ byly koncem roku zveřejněny v odborném časopise MDPI Foods (IF 5,56). Na výzkumu se také podíleli vědci z Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

Cílem studie bylo posoudit nutriční kvalitu stravy a její případnou kontaminaci perzistentními organickými látkami (POPs) u těhotných žen žijících ve dvou oblastech České republiky s různou úrovní znečištění ovzduší a následně posoudit vztah těchto dvou faktorů k porodní hmotnosti a oxidačnímu stresu novorozence. Pro stanovení úrovně oxidačního stresu byly měřeny koncentrace 8-isoprostanu v pupečníkové plazmě. Celková kvalita výživy těhotných žen nebyla optimální. Z nutričních faktorů se jako nejvýznamnější ukázal příjem bílkovin, který vykazoval pozitivní vztah k porodní hmotnosti a negativní vztah k oxidačnímu stresu novorozenců. Kontaminace stravy POPs látkami byla nízká a nevykazovala statisticky významný vztah k porodní hmotnosti.

Zajímavým výsledkem však je, že ačkoliv již přes 50 let platí v ČR zákaz používat insekticid dichlordifenyltrichlorethan (DDT), jeden z jeho metabolitů byl nalezen ve všech (tj. více než 300) vzorcích stravy. Tato látka navíc vykazovala statisticky významný vztah k úrovni oxidačního stresu novorozenců.

Kompletní výsledky studie najdete na webu:  https://www.mdpi.com/2304-8158/11/23/3893

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230