Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V časopise Reproduction (IF 3,923) vyšlo review Heleny Fulkové z Odd. plasticity buněčného jádra

Publikováno 12. 01. 2023

V aktuálním čísle časopisu Reproduction (IF 3,923), který vydává Society for Reproduction and Fertility, vyšel článek Mgr. Heleny Fulkové, Ph.D. z Oddělení plasticity buněčného jádra.

Jedná se o přehledový článek (tzv. review) s názvem „Omne vivum ex ovo: the oocyte reprogramming and remodeling activities“ jehož cílem bylo objasnit vzájemné interakce jednotlivých složek oocytu (vejce) s jeho přirozenou partnerskou buňkou (spermií) nebo "nepřirozeným" somatickým jádrem a blíže tak pochopit proces totipotence a definování požadavků pro normální vývoj embrya.

Na článku se dále podíleli vědci z University of Teramo, Gurdon Institute – University of Cambridge a Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze.

Abstrakt:

Oocyty jsou jedinečné buňky a pochopení jejich fyziologie a biologie je klíčové pro pochopení procesu oplození, stavu totipotence a procesů probíhajících během časné embryogeneze. Zkoumání těchto otázek má pak přímý praktický dopad do různých oblastí jako je produkce a biologická konzervace laboratorních a hospodářských zvířat se vzácným genotypem, zachování ohrožených druhů, ale i do lidské asistované reprodukce. V současnosti ani nejmodernější a nejsofistikovanější postupy nejsou schopné zajistit vždy příznivý výsledek. Objasnění interakce vejce s jeho přirozeným partnerem (spermií) i jinými typy buněk používaných při různých experimentálních postupech je důležité pro objasnění ustanovení stavu totipotence a v důsledku pro objasnění a vydefinování normálního embryonálního vývoje. Jedním z kritických faktorů, jak se ukazuje, je stechiometrie reprogramačních faktorů, které jsou přítomné ve vejci. V review diskutujeme jednotlivé reprogramační faktory i jejich kombinace, jejichž přítomnost a aktivita vede k úspěšnému narození nového jedince. Review je zaměřeno na model laboratorní myši, která se ukázala jako klíčová z hlediska výzkumu časného post-fertilizačního vývoje. 

Odkaz na článek

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230