Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V prestižním časopise Glia (IF 7,452) zveřejnili novou studii autorského týmu z Oddělení buněčně neurofyziologie

Publikováno 18. 08. 2021

V rámci studie se vědci z ÚEM AV ČR spolu s kolegy z BTÚ AV ČR zaměřili na podrobnější výzkum proliferační a diferenciační funkce NG2 glií za fyziologických a patologických podmínek. Hlavním řešitelem byla Mgr. Denisa Kirdajová (ÚEM AV ČR).

NG2 glie, též označované jako polydendrocyty, jsou morfologicky i funkčně odlišné od ostatních buněčných populací CNS, tzn. neuronů, astrocytů, oligodendrocytů, mikroglií a nervových kmenových buněk. Považujeme je za čtvrtý typ gliových buněk, který vyniká nejvyšší mírou proliferace ze všech buněčných typů CNS.

Pro porovnání výše uvedených funkcí NG2 glií použili vědci tři typy mozkových poruch -  fokální cerebrální ischemii, kortikální bodnou ránu a demyelinizaci.

Výsledky studie ukázaly, že specifická subpopulace NG2 glií (zejména astrocytům podobná NG2 glie) se objevila přechodně pouze po fokální mozkové ischemii. Tyto buňky, umístěné v post-ischemické gliové jizvě, byly aktivní v buněčném cyklu a vykazovaly proudový profil podobný tomu, který byl identifikován v kortikálních astrocytech. Lze předpokládat, že astrocytům podobné NG2 glie mohou hrát důležitou roli v procesu tvorby a reparace gliové jizvy po ischemii CNS.

 

Odkaz na publikaci:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/glia.24064

 

glia

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230