Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V prestižním časopise Nature - Molecular Psychiatry (IF 15,99) vyšel spoluautorský článek neurovědců z ÚEM AV ČR

Publikováno 26. 08. 2022

Nedávno byla ve vysoce ceněném vědeckém časopise Nature - Molecular Psychiatry (IF 15,99) publikována nová přehledová studie s názvem "The extracellular matrix and perineuronal nets in memory", jejímiž spoluautory jsou neurovědci z Centra Neurorecon / Oddělení regenerace nervové tkáně ÚEM AV ČR, University of Cambridge, University of Leeds, University of Oslo a Legacy Research Institute in Portland.

V rámci studie se vědci zaměřili na roli mezibuněčné hmoty, tzv. extracelulární matrix (ECM), a perineurálních sítí (PNN) při kontrole synaptické plasticity a modulaci paměti. Dlouhodobé výzkumy ukazují, že PNN jsou jedním z možných terapeutických cílů pro léčbu zhoršené paměti, např. prostřednictvím modulace sulfatace, vazby a produkce chondroitin sulfát proteoglykanů, nebo prostřednictvím trávení jejich sulfátovaných glykosaminoglykanů.

Podrobnější informace se dočtete v publikované studii na webu: www.nature.com/articles/s41380-022-01634-3

  • James W. Fawcett, Marianne Fyhn, Pavla Jendelova, Jessica C. F. Kwok, Jiri Ruzicka & Barbara A. Sorg . The extracellular matrix and perineuronal nets in memory. Mol Psychiatry (2022). 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230