Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z Oddělení tkáňového inženýrství publikovali dvě nové studie

Publikováno 07. 05. 2021

Vědci z Oddělení tkáňového inženýrství nedávno publikovali dvě nové studie, zabývající se testováním různých typů látek, podporujících růst a přežívání kmenových buněk a buněk pojivové tkáně.  

Prvním článkem, vydaným v březnu 2021 v časopise Biomolecules, je studie The Effect of Alendronate on Osteoclastogenesis in Different Combinations of M-CSF and RANKL Growth Factors.

V rámci této studie byl sledován efekt různých koncentrací Alendronátu, léku na osteoporózu, na tvorbu a správnou funkci osteoklastů, tj. buněk degradujících kost. Efekt byl sledován za přítomnosti různých kombinací růstových faktorů nezbytných pro tvorbu osteoklastů. Studie byla prováděna na potkaních a lidských buňkách. Bylo zjištěno, že nejvyšší koncentrace (10-6 M) působila cytotoxicky, ale nižší koncentrace (10-7 – 10-9 M) neměly vliv na tvorbu a funkci osteoklastů. Zároveň byl pozorován rozdíl mezi potkaními a lidskými buňkami v jejich morfologii, proliferaci, metabolické aktivitě a expresi markerů specifických pro osteoklasty.

Koncem dubna pak vyšla v časopise International Journal of Molecular Sciences druhá studie, Cellular Response to Individual Components of the Platelet Concentrate. V ní se vědci zaměřili na podrobnější výzkum trombocytárního lyzátu a jeho komponent, které se používají pro kultivaci buněk místo séra. Mesenchymální kmenové buňky a fibroblasty byly kultivovány za přítomnosti trombocytárních proteinů a plazmy nebo pouze za přítomnosti trombocytárních proteinů anebo pouze plazmy. Bylo zjištěno, že nejvyšší životaschopnosti buněk je dosaženo za přítomnosti trombocytárních proteinů a plazmy. Naopak nejnižší životaschopnost měly buňky kultivované za přítomnosti samotných trombocytárních proteinů. Plazma dosahovala srovnatelných výsledků jako běžně používané sérum. 

Více se dočtete v publikovaných studiích:

The Effect of Alendronate on Osteoclastogenesis in Different Combinations of M-CSF and RANKL Growth Factors.
https://www.mdpi.com/2218-273X/11/3/438

Cellular Response to Individual Components of the Platelet Concentrate
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/9/4539

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230