Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z ÚEM AV ČR jsou spoluautory nové mezinárodní studie zabývající se iontovou dysbalancí biokovů v čichové sliznici pacientů s Alzheimerovou chorobou

Publikováno 21. 04. 2022

V odborném časopise International Journal of Molecular Sciences (IF 5,924) vyšla nová mezinárodní studie zabývající se iontovou dysbalancí biokovů v čichové sliznici pacientů s Alzheimerovou chorobu (AD). Na studii se kromě vědců z Finska, Austrálie a Itálie podíleli také vědci z ÚEM AV ČR, jmenovitě Ing. et Mgr. Táňa Závodná, Ph.D., Ing. Zdeněk Krejčík, Ph.D. a Ing. Jan Topinka, CSc., DSc. 

Funkce čichu, kterou zajišťují buňky čichového epitelu, bývá narušena již v rané fázi AD. Biogenní ionty hrají důležitou roli pro správnou funkci čichových buněk, avšak o homeostáze biokovů v čichové sliznici toho víme velmi málo. Cílem studie tedy bylo posoudit, zda dochází ke změnám koncentrací vybraných biokovů u pacientů s AD a identifikovat tak nové biomarkery a rizikové skupiny pacientů. 

V prvotní fázi studie se vědci zaměřili na podrobnější výzkum genů souvisejících s vazbami a metabolismem biokovů. Pomocí genové exprese (mRNA) buněk čichového epitelu identifikovali změny exprese 17 genů u sledované skupiny pacientů s AD v porovnání s kontrolní skupinou zdravých jedinců. V další fázi výzkumu se vědci věnovali podrobnější analýze koncentrací vybraných biokovů v buňkách čichového epitelu.  

Výzkum prokázal, že u pacientů s AD nacházíme vyšší hladiny zinku, vápníku a sodíku spolu se změnou exprese 17 genů, jejichž funkce souvisí s biokovy, a výrazně vyšší hladinou proteinu Alfa-2-makroglobulinu. Výsledky tak potvrdily hypotézu vědců, že buňky čichové sliznice pacientů s AD kopírují určité změny související s neurodegenerativními procesy probíhajícími přímo v mozkové tkáni. 

Detekce změn v homeostáze kovů na úrovni buněk čichové sliznice otevírá nové možnosti včasné diagnostiky AD.

 

Kompletní studii najdete na webu:  https://www.mdpi.com/1422-0067/23/8/4123/htm

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230