Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z ÚEM AV ČR zkoumají nové možnosti výzkumu toxicity nanočástic metodou in vitro expozice

Publikováno 29. 11. 2021

Ve spolupráci s kolegy z ČVUT, ČZU v Praze a nizozemskou společností VSPARTICLE zkoumáme nové možnosti výzkumu toxicity nanočástic metodou in vitro expozice.
 
Toxikologický inkubátor pro přímou expozici buněčných kultur složitým směsím, vyvinutý ve spolupráci s ČVUT a ČZU pro sledování toxicity výfukových plynů, plánujeme využít i pro sledování toxicity dalších druhů částic, např. v H2020 projektu TUBE ke sledování dopadu nanočástic na nervové buňky. Tento unikátní systém umožňuje simulaci přirozených biologických procesů bez nutnosti testování na animálních modelech.
 
Pro účely ověření funkce inkubátoru a porovnání výsledků toxikologických testů mezi evropskými pracovišti nyní plánujeme expozice přesně definovanými nanočásticemi čistých materiálů, včetně železa, zlata a uhlíku. K jejich výrobě používáme generátor nanočástic VSP-G1, který umožňuje generovat stabilní tok vysokých koncentrací nanočástic z elektricky vodivých materiálů bez použití prekurzorů a povrchově aktivních látek, které jsou vynášeny nosným plynem, kterým může být argon, dusík nebo vzduch.
 
Vlastní výzkum probíhá v provizorní nanotoxikologické laboratoři a potrvá po dobu cca 1 měsíce.
 
Foto: Michal Kroupa
 
007
 
 
008
 
  
003
 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230