Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Jsme v TOP desítce stáží letošního ročníku Otevřené vědy

Publikováno 03. 12. 2021

V průběhu listopadu měli studenti možnost vybírat z široké nabídky studentských vědeckých stáží v rámci projektu Otevřená věda realizovaných jednotlivými ústavy AV ČR. Cílem projektu je podpořit talentované studenty se zájmem o vědu a výzkum. Celkem se do letošního ročníku přihlásilo 656 středoškoláků a středoškolaček.

Největší zájem byl o obory biologie a biomedicíny. Důkazem toho je také enormní zájem o stáže na ÚEM AV ČR. Celkem jsme obdrželi 177 přihlášek (z celkového počtu 1589) od 147 studentů. Takový zájem jsme skutečně nečekali a moc nás to těší!

Tři ze čtyř stáží ÚEM AV ČR jsou mezi TOP 10 nejžádanějšími stážemi letošního ročníku Otevřené vědy.

Největší zájem byl o stáž Dr. Yuriyho Petrenka, Ph.D. z Oddělení regenerace nervové tkáně, která je zaměřena na technologie buněčných kultur v experimentální medicíně. Během stáže se studenti zaměří na výzkum mezenchymálních kmenových buněk, které vykazují vysoký potenciál v oblasti regenerativní medicíny. Jednoduchým a interaktivním způsobem prozkoumají moderní technologie používané při kultivaci kmenových buněk a zaměří se na rozdíly v chování buněk během kultivace ve 2D a 3D prostředí.

Vědci Oddělení regenerace nervové tkáně připravili pro studenty celkem dvě odborné stáže, tou druhou je stáž vedená mladou vědkyní Andy Cimpean MSc. v anglickém jazyce, zaměřená na regeneraci axonů v míše (tj. dlouhých výběžků nervových buněk).

Enormní zájem byl také o výzkum rakoviny na Oddělení molekulární biologie nádorů. Pod vedením zkušené vědkyně Ing. Veroniky Vymetálkové, Ph.D., nominované na Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj 2021, se studenti zaměří na výzkum cirkulující mikroRNA a odpověď na léčbu u pacientů s kolorektálním karcinomem.

Nyní čeká naše lektory nelehký úkol, vybrat ze všech obdržených přihlášek ty nejvhodnější kandidáty. O tom, kdo se stane stážistou/stážistkou ÚEM AV ČR se rozhodne do letošních Vánoc. Začátkem nového roku pak oficiálně začínají jednotlivé stáže na našich odborných pracovištích.

Děkujeme touto cestou všem zájemcům, kteří nám poslali svou přihlášku a přejeme jim hodně štěstí a úspěchu v rámci výběrového řízení.

 

Těšíme se na Vás!

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230