Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na konferenci CUCAP 2023

Publikováno 01. 02. 2023

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

je nám velkou ctí a zároveň potěšením Vás pozvat na mezinárodní konferenci Current Understanding of Colorectal and Pancreatic Cancer, která se uskuteční ve dnech 29. a 30. května 2023 v prostorách Novoměstské radnice v Praze. Konferenci pořádá Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci s ÚEM AV ČR. 

V rámci odborného programu vystoupí řada významných zahraničních vědců a zástupců prestižních vědeckých institucí. Konference bude věnována nejvýznamnějším otázkám výzkumu kolorektálního karcinomu a nádoru slinivky břišní, a to zejména z pohledu epidemiologie, genetiky, epigenetiky, mikrobiomu a onkologické léčby. 

Mimoto konference poskytne také platformu pro mladé vědce, kteří budou moci prezentovat a diskutovat o svém výzkumu v rámci posterových sekcí. 

Záštitu nad touto akcí převzali Kari Hemminki a Pavel Vodička.

Prof. Kari Hemminki, M.D., Ph.D. je vedoucím katedry ERA projektu Chaperon na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde také vede Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění. MUDr. Pavel Vodička, CSc., DSc. je vedoucím Oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AV ČR a vedoucím pracovníkem Laboratoře translační genomiky nádorových onemocnění LFP UK

Více informací vč. registrace najdete na webu: 
www.cucap.cz  

Těšíme se na Vaši účast.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230