Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V prestižním časopise Nature Genetics (IF 41,379) vyšel spoluautorský článek vědců z Oddělení molekulární biologie nádorů

Publikováno 03. 01. 2023

Koncem roku vyšel v prestižním časopise Nature Genetics (IF 41.379) článek „Deciphering colorectal cancer genetics through multi-omic analysis of 100,204 cases and 154,587 controls of European and east Asian ancestries“, jehož spoluautory jsou vědci z Oddělení molekulární biologie nádorů, jmenovitě MUDr. Pavel Vodička, CSc., DSc., Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. a MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.
 
Kolorektální karcinom (zkráceně CRC) představuje celosvětově jednu z hlavních příčin úmrtnosti. V rámci zmíněné studie vědci provedli metaanalýzu celogenomové asociační studie u 100.204 pacientů s CRC a 154.587 kontrolních jedinců evropského a východoasijského původu, přičemž identifikovali 205 rizikových genetických variant, z nichž 50 bylo nově objeveno. Kromě toho uskutečnili také další analýzy sliznice tlustého střeva a jiných tkání. Transkriptomové a metylační asociační studie odhalily dalších 53 rizikových spojení. Celkově bylo vědci identifikováno 155 genů funkčně spojených s rizikem vzniku CRC, přičemž mnohé z nich nebyly doposud podrobně popsány. Nově identifikované geny mají mnoho různých funkcí a naznačují, že variabilita normální homeostázy tlustého střeva, proliferace, buněčné adheze, migrace, imunity a mikrobiálních interakcí může určovat individuální riziko vzniku CRC. Důležitým zjištěním také bylo, že více než třetina těchto genů s největší pravděpodobností působí i mimo sliznici tlustého střeva. Tato zjištění poskytují nový pohled na vývoj vzniku CRC a zdůrazňují potenciální cíle pro nové strategie léčby a chemoprevence kolorektálního karcinomu.
 
Kompletní studii najdete na webu:  https://www.nature.com/articles/s41588-022-01222-9

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230