Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Veronika Vymetálková získala cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve zdravotnictví

Publikováno 08. 06. 2022

Ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, MBA, EBIR udělil vědcům významné ocenění za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve zdravotnictví. Mezi oceněnými je také tým vedený Ing. Veronikou Vymetálkovou, Ph.D. z Oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AV ČR.
 
Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj se uděluje pěti vědeckým týmům z České republiky za mimořádné výsledky dosažené na základě účelové podpory poskytnuté MZČR na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací. Dalších pět výzkumných skupin získává čestné uznání ministra zdravotnictví. O udělení cen rozhoduje ministr zdravotnictví na návrh Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.
 
Za ÚEM AV ČR byl oceněn projekt "Zkoumání získané chemorezistence pomocí profilování genů zahrnutých do opravy DNA u pacientů s rakovinou tlustého střeva", autorského týmu z Oddělení molekulární biologie nádorů (vedeného MUDr. Pavlem Vodičkou, CSc.) ve složení Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D., Mgr. Klára Červená a RNDr. Soňa Vodenková, Ph.D. Spoluřešiteli projektu jsou MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Cílem výzkumu byla identifikace markerů ve volně cirkulující DNA (cfDNA) a cirkulující mikroRNA (miRNA), jež mohou souviset s rezistencí vůči běžně používaným chemoterapeutikům. Identifikace těchto markerů by mohla umožnit personalizaci léčby a zvýšit její úspěšnost. Dosud nebyl nalezen žádný objektivní biomarker, dle kterého lze pacienty rozlišit na ty, kteří z chemoterapie mají prospěch a na ty, kteří z léčby neprofitují.
 
Slavnostní předání ocenění proběhlo včera, tj. 7. 6. 2022, v aule Michnova paláce (Tyršův dům). Fotografie z akce pro Vás připravujeme.
 
Všem oceněným srdečně gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších profesních i osobních úspěchů.
 
Podrobnější informace k výzkumu najdete zde.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230