Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vybrané projekty ÚEM AV ČR získaly nejvyšší hodnocení GAČR

Publikováno 22. 07. 2022

Předsednictvo Grantové agentury České republiky spolu s expertními a poradními orgány GAČR hodnotilo vybrané projekty ÚEM AV ČR jako „vynikající“. Jedná se tak o nejvyšší ocenění projektů, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu. 

Jedná se o projekty:  

MikroRNA v poranění nervové soustavy: potenciální úloha a terapeutický význam
Hlavní řešitel: Mgr. Nataliya Romanyuk, Ph.D. / Oddělení regenerace nervové tkáně  

Mechanismy toxicity emisí z benzinových motorů v 3D tkáňových kulturách a v modelové bronchiální epiteliální buněčné linii
Hlavní řešitel: RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. / Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie

O jednotlivých projektech Vás budeme brzy podrobně informovat. 

 

Oběma hlavním řešitelům a jejich týmům srdečně gratulujeme.

      gacr-resitele

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230