Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vynález vyvinutý vědci z ÚEM  a ÚOCHB AV ČR získal v pořadí již čtvrtý zahraniční patent

Publikováno 23. 03. 2022

Kromě evropského, australského a japonského patentu byla vynálezu „syntézy a použití polysubstituovaných pyrimidinů“ nově udělena patentová ochrana i ve Spojených státech amerických. 

Vzhledem k tomu, že zmíněné pyrimidinové deriváty jsou netoxickými inhibitory produkce prostaglandinu E2 (PGE2), lze je považovat za vhodné látky pro vývoj nových léčiv využitelných při léčbě onemocnění, která jsou indukována nebo jejichž závažnost je potencována právě nadprodukcí PGE2. Jedná se zejména o léčbu zánětlivých a nádorových onemocnění. Mohou být též využita jako anti-angiogenní, imunomodulační, antiproliferativní či protinádorová léčiva.

Patentově chráněné řešení je výsledkem spolupráce týmů vedených Ing. Zlatkem Janebou, CSc. (ÚOCHB AV ČR) a RNDr. Zdeňkem Zídkem, DrSc. (ÚEM AV ČR).

 

Oběma vědeckým týmům srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších vědeckých úspěchů. 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230