Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V prestižním časopise International Journal of Nanomedicine zveřejnili novou studii autorského týmu z Odd. tkáňového inženýrství

Publikováno 17. 04. 2023

 

Představujeme Vám novou studii vědců z Oddělení tkáňového inženýrství, jmenovitě Věry Hedvičákové, Radmily Žižkové, Evy Šebové, Evy Filové a Michaly Rampichové, zveřejněnou v prestižním časopise International Journal of Nanomedicine (IF 7.033). Studie s názvem "The Gradual Release of Alendronate for the Treatment of Critical Bone Defects in Osteoporotic and Control Rats“ vznikla ve spolupráci s partnerskými institucemi ÚEM AV ČR, a to Technickou univerzitou v Liberci, Lékařskou fakultou v Plzni - Univerzity Karlovy (LFP UK), Biomedicínským centrem LFP UK, 1. lékařskou fakultou UK a portugalskou společností Biofabics.

Výzkum se zabývá léčbou a vývojem nových léčebných prostředků pro regeneraci kostních defektů u osteoporotických pacientů. Současným standardním přístupem při léčbě osteoporózy je podávání látek snižujících resorpci kostí, nejčastěji alendronátu (ALN), které je však doprovázeno negativními systémovými účinky, proto je třeba vyvíjet nové přístupy, jako je lokální podávání léčiv.¨

V rámci výzkumu byly pomocí emulzní a disperzní metody elektrostatického zvlákňování připraveny a dále zkoumány nosiče na bázi polykaprolaktonu, hydroxyapatitu a pluroniku F68 obsahující ALN. Takto upravené nosiče s různou rychlostí uvolňování ALN byly testovány in vitro na buňkách (osteoblastech a osteoklastech), izolovaných z dospělých osteoporotických a kontrolních potkanů. Byla zkoumána především životaschopnost a proliferace buněk a parametry ukazující na aktivitu osteoblastů a osteoklastů. Nosič s postupným uvolňováním ALN byl dále testován in vivo na laboratorních zvířecích modelech. Připravené nosiče umožňovaly řízené uvolňování ALN po dobu minimálně 22 dní. Ačkoli úplnému zhojení kostních defektů zabránila pomalá degradace nosiče, lokální účinek uvolněného ALN podpořil novotvorbu kosti v okolí implantátu.

Kompletní výsledky studie si můžete přečíst zde:
https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=81374

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230