Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

11.–12. 6. 2018 Američtí studenti na návštěvě v Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Ve dnech 11.–12. června navštívila Ústav experimentální medicíny AVČR v pořadí již po sedmé za sebou skupina studentů pocházejících z univerzit v Connecticutu, John Hopkins univerzity, Purdue univerzity, marylandské a pittsburské univerzity, aby se školili v metodikách neurovědního výzkumu. Celkem se akce zúčastnilo 28 studentů. Pražský kurz, zaměřený na metody používané ve výzkumu sluchové funkce, je organickou součástí jejich měsíčního zahraničního pobytu v Evropě, kdy se školí ve fyziologii a patologii sluchu a také se učí španělštinu na univerzitě v Salamance. Vědecké pracoviště univerzity v Salamance nemá tak komplexní metodické vybavení jako má pražské oddělení neurofyziologie sluchu v Ústavu experimentální medicíny AVČR. Proto došlo před více než sedmi lety k dohodě s garantem kurzu z connecticutské univerzity profesorem Oliverem, že praktická část výuky se bude odehrávat na pražském pracovišti. Ve dvou dnech intenzivní výuky se američtí studenti seznámili s metodikami měření akustických veličin, zvláštnostmi akustické stimulace sluchu, metodami narkózy experimentálních zvířat a operačními přístupy, s používanými behaviorálními, elektrofyziologickými a morfologickými metodami, sledovali záznam aktivity jednotlivých nervových buněk mikroelektrodami a pomocí tzv. terčíkového zámku, záznam aktivity buněčných komplexů implantovanými elektrodami a seznámili se s nejmodernější metodou záznamu činnosti neuronových sítí pomocí dvoufotonového in vivo mikroskopu. Dozvěděli se také o moderních vyšetřovacích metodách, které se používají v audiologii k vyšetření sluchu pacientů. O všech uvedených metodách byli informováni v sérii přednášek, ale především si na všechny metody „sáhli“ vlastní rukou. Součástí jejich pobytu byla samozřejmě také prohlídka pamětihodností Prahy.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc
garant kurzu

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230