Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem

An advanced nerve guidance conduit for repairing large peripheral nerve defects

který přednese

Mgr. Zuzana Kočí, PhD.

Hostitel: Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 Seminář se koná ve středu 15. května 2019 od 14 hod.   
v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR, v. v. i.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230