Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

24. 4. 2019 Interní obhajoba Mgr. Věra Sovková

Dovolujeme si Vás pozvat na interní obhajobu

Příprava, charakterizace a testování krevních derivátů pro aplikace v regenerativní medicíně

kterou přednese

Mgr. Věra Sovková

Oddělení tkáňového inženýrství, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 

Školitel:  prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.

 

Obhajoba se koná ve středu 24. dubna 2019 od 9 hod.    
v Tyrkysové posluchárně ÚEM  AV ČR, v. v. i.

 

Obhajoba proběhne v českém jazyce.

   2019-04-24-sovkova

Schéma přípravy nanovlákenných nosičů prostřednictvím elektrostatického a odstředivého zvlákňování a následná adheze trombocytů a buněk.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230