Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

27. 9. 2019 Interní obhajoba RNDr. Věra Lukášová

Dovolujeme si Vás pozvat na interní obhajobu

Funkcionalizace bezbuněčných nosičů pro kostní tkáňové inženýrství pomocí bioaktivních látek

kterou přednese

RNDr. Věra Lukášová

Oddělení tkáňového inženýrství, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 

Školitel: Mgr. Michala Rampichová, PhD. Školící pracoviště: Přírodovědecká fakulta UK v Praze.
Práce je k nahlédnutí na sekretariátu.

 

 

Obhajoba se koná v pátek 27. září 2019 od 9 hod.    
v Tyrkysové posluchárně ÚEM  AV ČR, v. v. i.

 

Obhajoba proběhne v českém jazyce.

 

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230