Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

28. 2. 2017 DRG Injection Workshop

V rámci projektu Centrum rekonstrukčních neurověd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419) za podpory Evropské unie a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pořádá Ústavu experimentální medicíny AV ČR dvoudenní workshop, na kterém budou přednášet odborníci z JOHN VAN GEEST CENTRE FOR BRAIN REPAIR. Toto centrum spadá pod Oddělení klinických neurověd na Universitě v Cambridge.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230