Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

3.–5. 6. 2019 Ústav experimentální medicíny AV ČR uspořádal první studentskou konferenci

Ve dnech 3. až 5. června 2019 proběhl první ročník konference s názvem “PhD meeting 2019“ pořádané Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Program setkání byl sestaven organizačním výborem složeným z doktorských studentů ústavu, který také pozval externí přednášející.

Hlavní náplní konference byly prezentace studentů doktorského studia z jednotlivých oddělení ústavu, kdy studenti vyšších ročníků na konferenci představili své výzkumné zaměření formou přednášky a studenti nižších ročníků formou plakátového sdělení. V obou kategoriích byli komisí a samotnými studenty vybráni tři ocenění vítězové. V sekci přednášek se umístili Mgr. Denisa Kirdajová, Mgr. Kristýna Skřenková a Mgr. Katarína Vaškovičová. V sekci plakátových sdělení pak byli oceněni Mgr. Klára Červená, Bc. Adolf Melichar a Ing. Anna Šišková.

Konferenci zahájil Mgr. Martin Horák Ph.D., vedoucí Oddělení neurochemie, prezentací výsledků průzkumu mezi studenty. Ředitelka Ing. Miroslava Anděrová představila aktuální vizi ústavu a vedoucí Oddělení vývojové biologie RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D. vystoupil s příspěvkem o možnostech postdoktorandského vzdělávání. Mezi zvanými řečníky byl ředitel společnosti Bioinova, s.r.o. MUDr. Peter Bauer, PhD., který hovořil o rozdílech mezi akademickou a komerční sférou vědy. Mgr. Michal Fejgl, Ph.D. ze Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., vystoupil s příspěvkem o ionizující radiaci a jejím vlivu na lidské zdraví. O důležitosti všech výsledků výzkumu, včetně těch negativních, promluvil doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., nositel ocenění Neuron Impuls za rok 2012, z Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. Hana Cahová, PhD. z Ústavu Organické Chemie a Biochemie AV ČR, v.v.i. představila svůj výzkum týkající se dinukleosid polyfosfátů. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. mluvil o budování karierního postupu ve vědě. Sekci zvaných řečníků uzavřela předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., která shrnula historii, současný stav a budoucí zaměření Akademie věd.

Akce se konala v konferenčních prostorách hotelu Maxmilian Lifestyle Resort na zámku Loučeň.

Abstract Book včetně programu konference k dispozici zde.

PhD meeting Loučeň 2019

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230