Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

31. 1. 2018 Perspektivy rozvoje energetiky v ČR

Ve středu 31. 1. 2018 se koná odborný pracovní seminář Perspektivy rozvoje energetiky v ČR.

Od 13 - 16 hodin v sále č. 206, 2. patro, budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Seminář pořádá Komise životního prostředí spolu s Komisí pro energetiku AV ČR

Česká energetika stojí před dvěma přelomovými obdobími. V roce 2022 bude uzavřeno kolem 40% výkonu uhelných elektráren, které dosud exportují elektřinu a nesplňují nové ekologické limity EU. V tomtéž roce dojde k uzavření dalších jaderných a také některých uhelných elektráren v Německu, především v sousedním Bavorsku. V roce 2035 bude mít za sebou elektrárna Dukovany 10 let prodloužení a musíme již dopředu přemýšlet, jakou v té době budeme mít spotřebu a kde vezmeme nové zdroje, zejména budeme-li rozvíjet průmysl a elektromobilitu. Situace poloviny dvacátých let nás vede především k rozvoji inteligentních sítí a jejich regulačních schopností, v roce 2035 bychom měli mít již významnou část energetiky inovovanou na technologickém standardu 21. století. Podobně jako v sousedním Německu zůstane pravděpodobně po přechodnou dobu určitá část energetiky fosilní, ta však musí být důsledně ekologizována.

PROGRAM  

13:00  Vývoj energetiky a možné cesty k nízkoemisní verzi, Vladimír Wagner, ÚJF AV ČR 

13:25  Co prakticky představuje změna energetiky? Hynek Beran, AV ČR a ČVUT Praha            

13:45  Česká enegetika z hlediska globální perspektivy, Bedřich Moldan, CŽP UK Praha              

14:05  Důsledky využití fosilních paliv na lidské zdraví, Radim Šrám, ÚEM AV ČR   

14:25  Dopady prolomení UEL na lidské zdraví - dopady z těžby a spálení vytěženého uhlí, Vojtěch Máca, Milan Ščasný, Jan Melichar,
           CŽP UK Praha 

14:45  Ekonomické dopady zdravotního poškození, Lubomír Lízal, ČVUT Praha  

15:05  Diskuse 

16:00  Závěr 

Těšíme se na vaši účast!

 Vyřizuje:

Irena Vítková, Odbor popularizace vědy a marketingu, SSČ AV ČR, tel.: 221 403 289, 775 269 169, e-mail: vitkova@ssc.cas.cz

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230