Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

5. 9. 2019 Interní obhajoba Mgr. Jitka Sikorová

Dovolujeme si Vás pozvat na interní obhajobu

Měření a toxicita nanočástic ze spalovacích procesů

kterou přednese

Mgr. Jitka Sikorová

Oddělení genetické toxikologie a nanotoxokologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 

Školiteli jsou Ing. Jan Topinka, DSc. a prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., interním oponentem bude doc. Michal Vojtíšek, PhD. 

 

Obhajoba se koná ve čtvrtek 5. září 2019 od 14 hod.    
v Tyrkysové posluchárně ÚEM  AV ČR, v. v. i.

 

Obhajoba proběhne v českém jazyce.

 

 

2019-09-05-sikorova

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230