Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚEM AV ČR již tradičně hostil mezinárodní letní školu Auditory Neuroscience Methods 2022
Ve dnech 2. a 3. června 2022 uspořádalo Oddělení neurofyziologie sluchu tradiční mezinárodní kurz výzkumných metod, používaných ve sluchových neurovědách. Kurz je pořádán již 10. rokem pro americké studenty z University of Connecticut ve Farmingtonu, s výjimkou dvou posledních covidových let, v rámci měsíční Letní školy neurobiologie sluchu, kterou organizuje University of Salamanca ve Španělsku.
 
ÚEM AV ČR nabízí v rámci výuky bohaté metodické vybavení. Studenti se seznámili se širokou paletou morfologických, elektrofyziologických a behaviorálních metod, používaných ve výzkumu sluchu. Letos se ke 14 americkým studentům přidalo také 6 doktorandů z evropských univerzit, jejichž účast na letní škole v Salamance financuje síť evropských neurovědních škol (Network of European Neuroscience Schools – NENS), což je organizace vytvořená v rámci Federace evropských neurovědních společností. Svůj pobyt v Praze studenti o víkendu zakončili prohlídkou metropole.
 
 
auditory22

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230