Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Konference - Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2022

Ve dnech 2. – 5. 5. 2022 proběhne v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči odborná konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2022. Akci pořádá ÚEM AV ČR ve spolupráci s Českou a slovenskou společností pro mutagenezi zevním prostředím při Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. a Bezpečnostně technologickým klastrem, z.s.

Na konferenci vystoupí vědci z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky, Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie a Oddělení molekulární biologie nádorů.

V rámci jednotlivých přednáškových bloků budou vědci prezentovat výsledky svých výzkumů a hovořit o novinkách v oblasti výzkumu rakoviny, genetické toxikologie, cytogenetiky, epidemiologie, nanotoxikologie a nanomedicíny.  Diskutovat se bude také o biologických dopadech environmentálního znečištění a molekulárně-epidemiologických studiích.

Bližší informace k programu najdete zde.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230