Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka k panelové diskusi: Fotokatalytické technologie – od teorie k praktickému využití

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu a Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i. Vás zvou na panelovou diskusi: Fotokatalytické technologie – od teorie k praktickému využití. Diskuse se koná v úterý 13. prosince 2016 od 9:00 hodin v budově Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Nanotechnologie mění náš život a umožňují technický rozvoj civilizace. To se týká i využití technologie fotokatalýzy, která má potenciál být aplikována v ochraně povrchů, obraně proti mikroorganismům, zlepšování vnitřního prostředí budov, při ochraně rostlin před škůdci a při čištění životního prostředí od nebezpečných imisí. 

Fotokatalytické produkty se stále více uplatňují na trhu. Praktické aplikace otevírají celou řadu otázek nejenom pro jejich koncové uživatele, ale také pro širší odbornou veřejnost včetně orgánů státní správy a samosprávy. 
Panelová diskuse, na kterou Vás zveme, si klade za cíl se těmito otázkami zabývat z různých úhlů pohledu. 
Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti problematiky předpokládáme, že panelová diskuse bude probíhat v delším časovém období formou několika půldenních setkání s přednáškami předních českých odborníků a prostorem pro odbornou diskusi. 

Diskusní panely:
Fotokatalytické produkty na českém a světovém trhu (vývoj, současný stav, perspektivy, praktická využitelnost, vlastnosti) 
Praktické využití fotokatalytických produktů, přínosy a rizika. 
Technické a hygienické normy, testování, certifikace 
Úvodní diskusní setkání: 

Termín: úterý 13. prosince 2016 od 9:00 hod. do 13:00 hod. 

Místo: Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 

Moderující: J. Topinka, P. Šefl

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230