Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na online seminář ÚEM AV ČR - Studium metylované DNA v populaci z průmyslových lokalit České republiky
Rádi bychom Vás pozvali na poslední letošní seminář ÚEM AV ČR, který se bude věnovat tématu „Studium metylované DNA v populaci z průmyslových lokalit České republiky“.

Mgr. Kateřina Hoňková, Ph.D. / Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky

Anotace: 

Součástí projektu "Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí" bylo hodnocení profilu DNA metylace u městských strážníků, kteří žijí a pracují v lokalitách s různým typem znečištění ovzduší (Ostrava, Praha, České Budějovice). DNA metylace byla měřena metodou genově specifické celogenomové DNA metylace na microarray platformě (Illumina). Hlavní charakterizace lokalit byla definována znečištěním ovzduší, které bude v přednášce reprezentováno prachovými částicemi PM2,5 z období tří měsíců před odběrem biologického materiálu. V přednášce budou prezentovány aktuální výsledky diferenciálně metylovaných CpG míst a jejich genové anotace s přesahem do funkční analýzy biochemických drah.

  

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka ke stažení

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230