Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na online seminář ÚEM AV ČR - Role of telomeres in solid cancers
Rádi bychom Vás pozvali na čtvrteční online seminář ÚEM AV ČR, který bude věnován tématu „Role of telomeres in solid cancers“.

Mgr. Kristýna Tomášová / Oddělení molekulární biologie nádorů.

Anotace: 
Telomery jsou koncové části eukaryotických chromosomů. U člověka jsou telomery tvořeny opakujícími se úseky krátkých hexanukleotidových sekvencí, na které se váží specifické proteiny (tzv. Shelterin proteiny), chránící telomery před degradačními a reparačními enzymy. Genomová nestabilita, způsobena vlivem dysfunkčních telomer, představuje pro člověka významné riziko pro vznik nádorového onemocnění. Systém regulace telomer u nádorových buněk zabraňuje kritickému zkracování telomer, čímž je zajištěn neomezený replikační potenciál nádorových buněk.

 

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka ke stažení

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230