Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR

Nenechte si ujít čtvrteční seminář ÚEM AV ČR, který se bude věnovat dvěma tématům: 

Mechanismus oprav bází v oocytech a raných embryích

  • Přednášející: Nataliia Dudko, MSc. / Oddělení plasticity buněčného jádra
  • Anotace:  Úroveň de novo mutací v zárodečných buňkách savců je nižší než v somatických buňkách. Důvody tohoto jevu nejsou zcela známy, ale mohou být způsobeny vyšší hladinou reparačních faktorů, větší přístupností chromatinu a/nebo zvýšenou eliminací zárodečných buněk s poškozenou DNA. Podle naší hypotézy mají oocyty jak zvýšenou hladinu reparačních faktorů, tak vyšší přístupnost chromatinu, a díky tomu účinněji opravují jednořetězcové zlomy.

In vitro účinnost 3D tištěných kostních štěpů

  • Přednášející: Ing. Alexandra Wagner, Ph.D. / Oddělení tkáňového inženýrství
  • Anotace: V současné době se k léčbě kostních defektů používají různé typy materiálů. V rámci studie jsme hodnotili účinnost pěti různých kalcium-fosfátových nosičů, které poskytují osteosarkomové buněčné linii Saos-2 vhodné prostředí pro buněčnou proliferaci a osteogenní diferenciaci. 

Seminář se uskuteční již tento čtvrtek 04. 05. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR.  

Těšíme se na Vaši účast.

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230