Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR – Epigenetické změny u rekreačních běžců

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

také v letošním roce se můžete těšit na pravidelné semináře ÚEM AV ČR

Aktuálně Vás tímto srdečně zveme na seminář RNDr. Michala Šímy, Ph.D.Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie, který se bude věnovat tématu „Epigenetické změny u rekreačních běžců“

Seminář se uskuteční již tento čtvrtek 05. 01. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR

Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme ochranu dýchacích cest respirátorem třídy FFP2. Chráníte sebe i své okolí. 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Anotace:

Znečištění ovzduší má nepříznivý vliv na lidské zdraví, naopak fyzická aktivita zlepšuje respirační a kardiovaskulární systém a podporuje imunitu. Náš výzkumný projekt kombinuje oba tyto přístupy. V rámci projektu HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment) jsme studovali expresi mikroRNA u rekreačních běžců a “neběžců” ze dvou lokalit s různou mírou znečištění ovzduší. Celkově jsme provedli analýzu hladiny mikroRNA z krve 393 dobrovolníků. V rámci semináře Vám představíme výsledky naší dlouhodobé studie. 

Výzkumný projekt byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské unie.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230