Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR - 3D buněčné kultury astrocytů / Mutace TDP43 v kontextu ALS

Nenechte si ujít čtvrteční seminář ÚEM AV ČR. Tentokrát si pro Vás naši vědci připravili dvě zajímavá témata z oboru neurověd:

3D buněčné kultury astrocytů

  • Mgr. Zuzana Heřmanová / Oddělení buněčné neurofyziologie

Mutace TDP43 v kontextu ALS

  • Mgr. Tereza Filipi / Oddělení buněčné neurofyziologie

Anotace:

  • Tradiční 2D buněčné kultury se ve výzkumu používají již delší dobu. Dostatečně však nenapodobují fyziologické a patologické podmínky. K překonání omezení 2D buněčných kultur a současně ke snížení počtu laboratorních zvířat používaných ve výzkumu, se v posledních letech široce rozvíjí 3D buněčné kultury. Na semináři budou shrnuty zkušenosti s 3D kultivačními systémy zralých astrocytů, které byly získány během stáže v Institute for Research and Innovation in Health v Portu v rámci projektu „Mezinárodní mobilita pracovníků ÚEM“.
  • Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je závažné neurodegenerativní onemocnění, jehož příčina zatím není ve většině případů objasněna. Klinické příznaky onemocnění se mohou značně lišit, ale jedním společným jmenovatelem naprosté většiny případů ALS jsou inkluze proteinu TDP-43, který se nachází v buněčné cytoplazmě. TDP-43 je konzervovaný protein vázající RNA, zodpovědný za sestřih v nervovém systému, jehož mutace vedou k narušení vlastní autoregulace. Narušená rovnováha byla spojena s patologickými změnami, přesné mechanismy však dosud nebyly popsány. V rámci semináře budou prezentovány zkušenosti z mezinárodní výzkumné stáže na King´s College London - Maurice Wohl Clinical Neuroscience Institute, a dále budou diskutovány současné poznatky a získaná výzkumná data.

Seminář se uskuteční již tento čtvrtek 02. 02. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230