Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR - Použití droplet digital PCR pro stanovení mutací v genu KRAS v plazmě u pacientů s vyšším rizikem nádorů slinivky břišní

Rádi bychom Vás pozvali na pravidelný ústavní seminář ÚEM AV ČR, který se bude věnovat tématu:   

Použití droplet digital PCR pro stanovení mutací v genu KRAS v plazmě u pacientů s vyšším rizikem nádorů slinivky břišní

Přednášející: Mgr. Klára Červená / Oddělení molekulární biologie nádorů 

Anotace:  Karcinom slinivky břišní (PanCa) má nejnižší míru přežití (pětileté přežití nepřesahuje 10 %). Pro zlepšení prognózy PanCa je nutné vyvinout nové nástroje, které by umožnily časnější diagnostiku nádoru. V poslední době se pozornost zaměřuje na tekutou biopsii, která může poskytovat lepší informace o heterogenitě nádoru. Cílem naší studie je zjistit, zda pomocí droplet digital PCR je možné detekovat mutace v genu KRAS v plazmatické DNA pacientů charakterizovaných vyšším rizikem vzniku nádorů slinivky břišní (tj. upacienti s diabetes mellitus II a chronickou pankreatitidou). 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 06. 04. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR. 

Těšíme se na Vaši účast.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230