Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Příští týden začíná mezinárodní vědecký workshop TUBE Midterm - Workshop & ADAIR General Assembly Meeting

Ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2022 proběhne ve Vile Lanna v Praze mezinárodní workshop evropských projektů TUBE a ADAIR, zabývající se výzkumem vlivu znečištěného ovzduší, zejména motorových emisí, na vznik a rozvoj neurodegenerativních onemocnění.

V rámci workshopu vystoupí zástupci partnerských institucí a představí průběžné výsledky svých výzkumů. Hlavními řečníky budou zejména vědci z finských výzkumných institucí a univerzit. Hlavním řešitelem a koordinátorem obou projektů je Univerzity of Eastern Finland v Kuopiu, partnerem obou projektů je ÚEM AV ČR. 

Projekt TUBE (Transport Ultrafines and Brain Effects) byl oficiálně zahájen v roce 2019 a představuje společný výzkumný projekt 15 evropských výzkumných institucí. Cílem projektu je odhalit škodlivé složky znečištění ovzduší z dopravy a identifikovat biomarkery pro včasné odhalení onemocnění mozku. Vlastní výzkum kombinuje nejmodernější modely in vitro a epidemiologické studie s cílem zjistit účinky ultrajemných částic z emisí spalovacích motorů na funkci plic a mozku.

Druhým zmíněným projektem je projekt ADAIR, zaměřený na výzkum neurodegenerativních onemocnění (JPND – EU Joint Programme –Neurodegenerative Disease Research). Cílem projektu je nalezení nových nástrojů pro hodnocení rizik a preventivní opatření v souvislosti s Alzheimerovou chorobou (AD). Projekt zkoumá novou hypotézu, že prostředí, v němž je jedinec vystaven znečištěnému ovzduší, mění řadu biologických procesů a funkcí, které mohou být sledovány prostřednictvím měřitelných biomarkerů. Díky tomu lze určit jedince se zvýšeným rizikem AD ještě před jejím nástupem a zaměřit se tak na preventivní opatření konkrétních rizikových skupin obyvatel. ÚEM AV ČR je do projektů zapojen studií kontrolované expozice motorových emisí s cílem identifikovat biomarkery akutní expozice znečištěnému ovzduší pomocí moderních metod molekulární biologie (tzv. „omics technologií“).

Součástí workshopu je také oficiální tisková konference, která se uskuteční ve středu 1. 6. 2022 od 14:45 hod. v Apollonově sále Vily Lanna v pražské Bubenči. Zástupci médií jsou srdečně zváni. 

Více informací k workshopu a jednotlivým projektům najdete na webu:

 

Foto: www.vila-lanna.cz

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230