Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Rizika nanotechnologií - online přednáška RNDr. Pavla Rössnera, Ph.D. v rámci přednáškového cyklu Fyzikální čtvrtky na FEL ČVUT

Vážení, 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na online přednášku RNDr. Pavla Rössnera, Ph.D. z Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie ÚEM AV ČR.

Nanomateriály jsou široce využívány v mnoha odvětvích průmyslu, v lékařství, potravinářství, i v běžném spotřebním zboží. I když je lidský organismus v pravidelném kontaktu s nanočásticemi (NP) různé povahy, dopady jejich působení na lidské zdraví nejsou systematicky hodnoceny. S ohledem na specifické fyzikálně-chemické vlastnosti mají přitom NP potenciál způsobovat poškození biologického materiálu, a tím zvyšovat riziko vzniku řady onemocnění. Cílem přednášky je seznámit posluchače s mechanismy negativních biologických účinků NP a přiblížit metody, které jsou pro analýzu těchto dopadů využívány. Přednáška bude doplněna konkrétními výsledky, které byly získány v rámci řešených projektů v Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Odkaz ke sledování:

https://www.youtube.com/watch?v=1t4zzL7TsEU

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230