Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z ÚEM AV ČR ve spolupráci s výzkumným centrem Biocev uspořádali jednodenní workshop regenerativní medicíny Biocev Regeneration I.

Akce se konala v konferenčním sále výzkumného centra Biocev za účasti zahraničních hostů. Pozvání přijali prof. James Fawcett z University of Cambridge (UK), Jessica CF Kwok z University of Leeds (UK), prof. Leonora Bużańska z Mossakowski Medical Research Institute, PAS (PL) a prof. András Dinnyés z BioTalentum LTD (HU), který se akce zúčastnil vzdáleně prostřednictvím online prezentace. 

Kromě zahraničních vědců vystoupili také další vzácní hosté, a to Ognen Pop-Georgievski z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, doc. Lucie Bačáková z Fyziologického ústavu AV ČR, Petr Bauer ze společnosti Bioinova a.s. a doc. Petr Vaňhara z Masarykovy univerzity v Brně.

Úvodního slova se ujali ředitelka ÚEM AV ČR Miroslava Anděrová a  prof. Pavel Martásek, ředitel centra Biocev. Poté již následovaly jednotlivé prezentace hostů zaměřené na výzkum kmenových buněk, biomateriálů a na jednotlivé aspekty regenerativní medicíny.  Akce se těšila velkému zájmu odborné veřejnosti. Celkem se workshopu zúčastnilo 50 posluchačů z řad Ph.D. studentů a zaměstnanců AV ČR a výzkumného centra Biocev. 

Akce byla organizována vědeckými pracovníky a studenty detašovaného pracoviště ÚEM AV ČR v centru Biocev a uskutečnila se za finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu a projektu Neurorecon.

 

01

03

04

05

06

07

08

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230