Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Začátkem června proběhl již druhý workshop regenerativní medicíny BIOCEV Regeneration II

Dne 7. 6. 2022 se uskutečnil další z řady úspěšných workshopů – Biocev Regeneration II. Akce se konala za účasti zahraničních hostů v konferenčním sále výzkumného centra BIOCEV.

V rámci workshopu vystoupilo 16 českých a zahraničních expertů z řad vědců a akademiků z oboru regenerativní medicíny a dále zástupci komerčních subjektů.  Společně s posluchači se podělili o své cenné zkušenosti v oblasti biologie kmenových buněk, 3D organoidních kultur, in vitro modelování, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny.

Akce se těšila velkému zájmu odborné veřejnosti a byla organizována v prezenční i online formě. Celkem se workshopu zúčastnilo 80 účastníků. Workshop obsahoval 4 sekce, které moderovali vědci ÚEM AV ČR Dr. Yuriy Petrenko, Dr. Natalia Romanyuk a Dr. Olena Rohulská

Akce byla organizována vědci a studenty detašovaných pracovišť ÚEM AV ČR a FGU AV ČR v centru BIOCEV ve spolupráci s partnery sítě pracovišť regenerativní medicíny V4RM a podpořena Mezinárodním visegrádským fondem a projektem Neurorecon.

 

Program workshopu je k dispozici zde.

 

reg2

reg3

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230