Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Noc vědců letos nově také v ÚEM AV ČR

Publikováno 02. 07. 2021

V letošním roce se Vám nově představíme v rámci akce Noc vědců. Aktuálně pro Vás připravujeme zajímavý program, jehož ústředním tématem bude "Stárnutí". Těšíme se na Vás!
 

Noc vědců , akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.

 
 
Naše tělo a čas
 
Stárnutí je zcela přirozený a biologický proces. Lidské tělo je „nastaveno“ pro určitou délku života, při optimálních podmínkách se můžeme dožít poměrně vysokého věku. Na délku života má vliv velké množství faktorů, např. životní styl, kvalita prostředí, duševní zdraví, ale také ekonomické a sociální faktory.
 
Každý člověk má svůj chronologický a biologický věk. Chronologický je určen datem narození a lze jej přesně definovat počty let. Biologický věk je naopak velmi individuální a představuje aktuální funkční stav organismu. Růst biologického věku ve vztahu k věku chronologickému má u dospělého člověka za následek snížení vitality a rezistence organismu vůči civilizačním onemocněním, zejména rakoviny a neurodegenerativních onemocnění.
 
Proč vlastně stárneme? Někteří vědci považují stárnutí za jakýsi projev „opotřebení organismu“. Naše buňky jsou neustále poškozovány toxiny ze stravy, z ovzduší, ale i volnými radikály z vlastního metabolismu či emocionálním a fyzickým stresem. Rozhodující roli hraje také genetika.
 
Stárnutí není možné zastavit, lze se však vyvarovat některým vlivům, které jeho proces významně urychlují...
 
 
noc-vedcu-2021

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230